Friday, 28 May 2010

KERJASAMA!!!

~SAHABAT DAKWAH~

SAHABAT DAKWAH IALAH SEBUAH ORGANSASI ALUMNI MAAHAD MUHAMMADI PASIR MAS.TELAH DITUBUH KAN PADA PERTENGAHAN TAHUN 2009.IDEA PENUBUHAN SAHABAT DAKWAH INI TELAH DICETUSKAN OLEH MANTAN PIMPINAN BINNADWAH 2008\2009 DENGAN DISOKONG OLEH GURU PENASIHAT BINNADWAH PADA MASA ITU.PERSATUAN INI DIANGGOTAI OLEH BEKAS-BEKAS PELAJAR MAAHAD MUHAMMADI PASIR MAS YANG JUGA MANTAN KEPADA AJK BINNADWAH


DASAR SAHABAT DAKWAH

SAHABAT DAKWAH BERUSAHA MENJADIKAN  AL-QURAN DAN AS-SUNNAH SEBAGAI ASAS DAN MATLAMAT DALAM PERGERAKAN DAN TINDAKAN SERTA MEYAKINI BAHAWA CARA HIDUP ISLAM SAHAJALAH YANG DAPAT  MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN,KETENANGAN DAN KEBAHAGIAAN KEPADA PENDOKONGNYA DI DUNIA DAN DIAKHIRAT.SAHABAT DAKWAH JUGA MEYAKINI MANHAJ ISLAM PERLU DIGERAKKAN WALAU DI MANA KITA BERADA  DAN DALAM SETIAP ASPEK  TINDAKAN SAMAADA ILMU,EKONOMI,SOSIAL,POLITIK,MASYARAKAT DAN SEBAGAINYA.SEMOGA MENCAPAI KEHIDUPAN YANG DIREDHAI OLEH ALLAH S.W.T.

OBJEKTIF PENUBUHAN

  • 1.MEWUJUDKAN IKATAN UKHUWWAH ISLAMIAH DALAM KALANGAN AHLI SAHABAT DAKWAH
  • 2.MEMBANTU PIMPINAN BINNADWAH DENGAN SEDAYA UPAYA
  • 3.MELEBARKAN SAYAP DAKWAH DENGAN LEBIH BERANI DAN MELUAS
  • 4.MEMASTIKAN PERJALANAN BINNADWAH BERGERAK DENGAN    LEBIH TERATUR DENAGAN MANHAJ QURANI

VISI SAHABAT DAKWAH

MELAHIRKAN AKTIVIS DAKWAH YANG INTELEKTUAL DAN PROFESSIONAL BERPANDUKAN MANHAJ ISLAM SEBAGAI PENGGERAK DALAM MENYEBARKAN DAKWAH ISLAM WALAU DI MANA KITA BERADA

MISI SAHABAT DAKWAH

         1.MENJALINKAN KEMBALI IKATAN ISLAMIAH ALUMNI BADAN DAKWAH DAN GURU
         2.MENINGKATKAN ILMU PENGETAHUAN DAN MEMBERI LATIHAN DALAM     BERJAMAAH
         3.MENJADI MEDIUM UNTUK MEMBANTU GERAK KERJA BADAN DAKWAH
  •        4.MENJAGA KEBAJIKAN DAN MENGERATKAN HUBUNGAN ANTARA AHLI  SAHABAT DAKWAH

No comments:

Post a Comment